"Geçmişten Geleceğe Markalaşmak Eğitim Programı”

Rekabetin ve belirsizliklerin gitgide arttığı günümüzde, kurumlar markalarını güçlendirmek ve geleceğe taşımak için disiplinlerarası yaklaşımla stratejilerini gözden geçirmekteler.

Bu yaklaşımla kurumlar küreselleşen ve dijitalleşen dünyada markalarını yaşatabilmek ve güçlendirebilmek için geçmişin deneyimini ve günümüzün bilgisini bir arada kullanmayı öğrenmelidirler.

Yüzyıllık Markalar Dernegi ve Bahçesehir Üniversitesi Markalama Merkezi (BBI) katkılarıyla hazırlanan Geçmişten Geleceğe Markalaşmak Eğitim Programı gençlere Yüzyıllık Markalar Dernegi çatısı altındaki üye markaların biriktirdikleri marka bilgisini ve deneyimini akademisyenlerin eğitimleri ile destekleyerek sunuyor.

Bu programda yeniliğe açık, girişimci ve teknolojiye hakim olmanın öneminin arttığını bilerek gençlere pazarlama ve marka yönetiminin anahtar stratejileri, yüz yıllık markaların işletme kültürleri ve değerleri ışığında anlatılacak.


Program Hedefi

Bilgiyi deneyim ile birleştirmek çağımızın önemli gerekliliklerinden biridir. Bu program katılımcı gençlerin köklü markaların bilgi birikimleri ve deneyimlerinden ilham almalarını sağlamayı hedeflemektedir. Farklı sektörlerden köklü markaların deneyimleri, sosyoloji, ekonomi, bilgi teknolojileri, araştırma, kültür, sanat gibi birçok alanda bilim insanlarının ve entelektüellerin eğitimleri ile program kapsamında bir arada ele alınacaktır. Hedefimiz gençlerin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında farklı bakış açılarını edinmeleri, köklü markaların deneyimlerinden ilham almaları ve aynı zamanda yeni dünyanın yetkinliklerine ve becerilerine sahip olmalarına katkıda bulunmaktır.


Program Hakkında

Yüzyıllık Markalar Dernegi ve Bahçesehir Üniversitesi Markalama Merkezi (BBI) katkılarıyla hazırlanan Geçmişten Geleceğe Markalaşmak Eğitim Programı 8 haftalık (40 saat) bir programdır.

Eğitim programı haftalık dersler, alanında uzman konuşmacıların konferansları ve Yüzyıllık Markaların marka sohbetlerinden oluşmaktadır. Program çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Programın sonunda, katılımcıların pazarlama planı sunumlarının ardından sertifikaları takdim edilecektir.