Üye Markalarımız

Ece Ajandası & Afitap

19. yüzyılın ikinci yarısında Mahmutpaşa’daki Çakmakçılar yokuşu ile Fincancılar yokuşu arasındaki Büyük Valide Han, pek çok İranlı esnafın bir arada bulunduğu bir ticaret merkeziydi. Bu tüccarlar arasından genç bir sahaf, Mehmed Sadık Efendi)de 1888 yılında bu tarihi mekân içinde 95 numarada mütevazı bir kitapçı dükkânı açtığında henüz 20 yaşındaydı.

Şark Ticaret Yıllıkları’nda “İrani Sahaf” olarak kaydedilen Mehmed Sadık Efendi’nin bu unvanı, Beyazıt’taki kâğıtçı esnafının içinde açtığı dükkânla önce Kâğıtçı Mehmed Sadık şeklini aldı ve daha sonra da soyadına dönüştü. Bir yandan sahaflık yaparken bir yandan da Batılı turistlere “oryantalist” hediyelik eşyalar satarak kısa zamanda yaptığı işte başarılı oluyor. 1892 yılında Afitap ismini alıyor. Saray’ın sipariş verdiği dükkân Osmanlı bürokrasisi ve devlet adamları bütün kırtasiye malzemelerini Afitap’tan sipariş vermeye başlıyorlar. Kalemler, mürekkep şişeleri, kartonlar, çiçek nakışlı çeşitli renkteki kâğıtlar, kartpostallar, zarflar, yerli üretim olan cep defterleri, bloknotlar ve ilk olarak Muhtıra adı ile çıkan, daha sonrasındaysa Ece Muhtırası adını alacak olan ajandalar. 1905 yılındaki yangından sonra Reşit Efendi Han’a taşınıyor. 1910 yılında Muhtıra ismiyle çıkan defterleri, Sadrazamlık Özel Kalemi’nden dönemin gazetecilerine kadar birçok kişi kullanıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu bu sayfalara not ediliyor. Mustafa Kemal Paşa da Yeni Muhtıra Defteri’ne ilk notunu 7 Kasım 1916 tarihinde alıyor.

Cumhuriyet’le birlikte Afitap - Muhtıra’lar da “Yeni Muhtıra” ve “Zafer Muhtırası” isimleriyle üretilmeye devam ediyor. Mehmet Sadık Kâğıtçı’nın büyük oğlu Ahmet’in kavuşamadığı aşkı Ece, 30’lu yıllarda ajanda ve defterlerine yeni adını veriyor. Böylece, “Ece Muhtırası” ve “Ece Ajandası” markaları ortaya çıkıyor. Mehmet Sadık Kâğıtçı’dan sonra da görevi bir diğer oğlu Mürteza Kâğıtçı devralıyor ve Reşit Efendi Han’daki Afitap şirketinde, Ece Ajandası’nı zirveye oradan da bugünkü nesillere taşıyor.