Üyelik Başvurusu
1. Üyelik Başvurusu & Üyelik Şartları
1.Derneğin gayelerini kabul etmiş gerçek ya da tüzel kişi olmak.

2.Tüzel kişilerde, imajına, itibarına, güvenilirliğine, tüketici hakları ve müşteri memnuniyetine verdiği önem, üretim ve hizmet kalitesi standartlarına azami özen ve hassasiyet gösteriyor olmak.

3.Tüzel kişilerde gerek 100YMD Tüzüğü?nde gerekse ilgili diğer kanunlarda belirtilmiş yasak faaliyetlerde bulunmamış olmak ve üyelik süresince bu şartları devam ettirmek.

4.Tüzel kişilerde kuruluş tarihi ve tarihçesiyle ilgili, derneğe ve kamuoyuna aktardığı bilgilerin doğruluğunu kabul ve ispat etmek, dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak olan ve işbu iddiaları taahhüt eden evrakları onaylamak.

5.Gerçek kişilerde medeni haklara sahip ve derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış ve reşit olmak.

6.T.C. vatandaşı olmayan kişilerde derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlar ile birlikte Türkiye de ikamet etme hakkına sahip bulunmak.