Faaliyetlerimiz
Proje Geliştirme
 • 1. İlgili projelerin gerçekleştirilmesi için, ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanarak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüzel kişilerle işbirliği yapmak,
 • 2. Dernek üyeleri ve ilgili tüzel ve gerçek kişilerle düzenli iletişim ağı oluşturmak,
 • 3. KOSGEB, Avrupa Birliği projeleri, marka, markalaşma süreçleri, insan kaynakları gibi konular üzerinde eğitim ve bilgilendirme amaçlı seminerler organize etmek,
 • 4. 100YMD çatısı altında sergi, kitap, müze vb. kültürel projeler için çalışmalar yapmak,
 • 5. Yurtiçi ve yurtdışındaki yüzyıllık markaların tecrübelerini paylaşabilecekleri, ekonomik, ve kültürel konuların münazara edilebileceği ulusal ve uluslararası sempozyumlar, paneller, kongreler düzenlemek.
 • 6. Ulusal ve uluslararası projelere ortak olarak küresel istihdama katkı sağlamak,
Üye Markaların Ulusal ve Uluslararası Marka Bilinirliğini ve İtibarını Arttırmak
 • 8. Türkiye?deki 100 yıllık firmaların ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlamak,
 • 9. Türkiye?de hizmet, sanayi ve perakende sektöründe üretim ve faaliyetlerini devam ettirmekte olan yüz yıllık kuruluşların markalaşmalarına katkı sağlamak ve bu standardın sürdürülmesini temin etmek için çalışmalar yapmak,
 • 10. Ülke markalarının dünya ile rekabet edebilir hale gelmesini sağlamak için projeler geliştirir, çalışmalar yapmak,
 • 11. İhracata ilişkin düzenlemelerin kolaylaştırılmasını sağlamak için savunuculuk çalışmaları yapmak,
 • 12. Yüz yıllık marka farkındalığını arttırmak ve rol model oluşturarak kalıcı ulusal marka sayısının artmasını ve uluslararası platforma taşınmasına katkı sağlamak,
Tarihi ve Kültürel Koruma
 • 13. Ülkemize mâl olmuş yüz yıllık markaların marka değerleri başta olmak üzere tarihi ve kültürel zenginliklerimize sahip çıkmak,
Tanıtım ve Pazarlama
 • 14. Düzenlediği sergi, etkinlik gibi faaliyetlerle ulusal ve uluslararası alanda markaların bilinirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • 15. Görsel ve yazılı tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, web sayfası açmak,
 • 16. Broşür, katalog, süreli süresiz bülten, süreli süresiz dergi, süreli süresiz gazete ve kitapları yazılı ya da sanal ortamda yayınlamak,
 • 17. Arşiv oluşturmak,
 • 18. Üyelere görsel ve basılı elektronik vb. ortamlarda bilgi sunmak,
 • 19. İletişim faaliyetleri, basın toplantısı, özel röportajlar ve diğer organizasyonları gerçekleştirmek,
 • 20. Tanıtım faaliyetleri için üyeleriyle yazılı ve görsel çalışmalarla işbirliği yapmak,
Ulusal ve Uluslararası Faaliyetler
 • 21. Ulusal ve/veya uluslararası sergi, kurs, seminer, toplantı, açık oturum, sempozyum, konferans ve panel gibi sosyal etkinlikleri düzenleyebilir veya söz konusu etkinliklere katılmak,
Birlik ve Beraberlik
 • 23. Üyeleri ve ilgili iş çevreleri arasında birlik ve dayanışmayı arttırmak, ilişkileri devam ettirmek ve geliştirmek için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor faaliyetleri, gezi ve benzeri eğlenceli/kültürel etkinlikler ile fuarlar düzenlemek ve/veya bunlara katılmak,
 • 24. Dernek üyelerininin beraberliğini pekiştirecek araştırmalar gerçekleştirmek, işbu araştırmalarla ilgili duyuru ve raporlar aracılığıyla faydalı bilgi paylaşımında bulunmak, tanıtım ve etkinlik faaliyetleri gerçekleştirmek,
Platform
 • 25. Kendi üyeleri arasında ve/veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile bilgi paylaşımını ve işbirliğini kolaylaştıracak bir platform oluşturmak.